یافتن محصولات و سرویس ها

توضیحات محصول
Disk
Traffic
Cloud Technology
CPU
RAM
EP
Other resource
Datacenter
MySQL
Backup
CDN
اعتبار خرید
Server
4 لایه امنیتی
Uptime
پرداخت ماهانه
پرداخت سالانه
01 . نقره
ریال450,000 ماهانه
http://goo.gl/J8uCXX
10000 مگابایت
350 گیگابایت ماهانه
بله
3500 MHz
3500 Mb
50
Not limited
Iceland Green
Remote 24 Core
R1soft
PardisCDN | Cloudflare
10000 تومان
HP
بله
99.9
45000 تومان
450000 تومان02. طلا
ریال800,000 ماهانه
http://goo.gl/J8uCXX
20000 مگابایت
600 گیگابایت ماهانه
بله
4500 MHz
4500 Mb
70
Not limited
Iceland Green
Remote 24 Core
R1soft
PardisCDN | Cloudflare
16000 تومان
HP
بله
99.9
80000 تومان
800000 تومان03 . پلاتین
ریال1,200,000 ماهانه
http://goo.gl/J8uCXX
25000 مگابایت
900 گیگابایت ماهانه
بله
5500 MHz
5500 Mb
90
Not limited
Iceland Green
Remote 24 Core
R1soft
PardisCDN | Cloudflare
25000 تومان
HP
بله
99.9
120000 تومان
1200000 تومان03. الماس
ریال1,800,000 ماهانه
http://goo.gl/J8uCXX
30000 مگابایت
1200 گیگابایت ماهانه
بله
6500 MHz
6500 Mb
120
Not limited
Iceland Green
Remote 24 Core
R1soft
PardisCDN | Cloudflare
36000 تومان
HP
بله
99.9
180000 تومان
1800000 تومانسفارشی پربازدید
ریال2,500,000 ماهانه
http://goo.gl/J8uCXX
40000 مگابایت
1600 گیگابایت ماهانه
بله
8500 MHz
8500 Mb
160
Not limited
Iceland Green
Remote 24 Core
R1soft
PardisCDN | Cloudflare
50000 تومان
HP
بله
99.9
250000 تومان
2500000 تومان