یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
ترافیک ماهانه
CPU
RAM
EP
Other resource
Park Domain , FTP
Email , Subdomain
MySQL Database
Addon Domain
حجم پایگاه داده
File Backup
Database Backup
دامنه رایگان
پرداخت سالانه
پرداخت ماهانه
پرداخت سه ماهه
پرداخت شش ماهه
پرداخت دو ساله
15 گیگ ارزان
ریال300,000 سه ماهه
15000 مگابایت
150 گیگابایت
1500 MHz
1500 Mb
20
Not limited
5 عدد
5 عدد
2
0
1000 مگابایت
هفتگی
روزانه
ir
70000 تومان
ندارد
30000 تومان
50000 تومان
100000 تومان25 گیگ ارزان
ریال150,000 ماهانه
25000 مگابایت
250 گیگابایت
2500 MHz
2500 Mb
30
Not limited
10 عدد
100 عدد
100
4
2000 مگابایت
هفتگی
روزانه
Com , Net
140000 تومان
15000
50000 تومان
80000 تومان
180000 تومان