ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
ریال59,000
1 سال
ریال59,000
1 سال
ریال59,000
1 سال
.com
ریال1,400,000
1 سال
ریال1,400,000
1 سال
ریال1,400,000
1 سال
.net
ریال1,876,000
1 سال
ریال1,876,000
1 سال
ریال1,876,000
1 سال
.biz
ریال2,034,200
1 سال
ریال2,034,200
1 سال
ریال2,034,200
1 سال
.info
ریال1,960,000
1 سال
ریال1,960,000
1 سال
ریال1,960,000
1 سال
.org
ریال1,820,000
1 سال
ریال1,820,000
1 سال
ریال1,820,000
1 سال
.mobi
ریال2,450,000
1 سال
ریال2,450,000
1 سال
ریال2,450,000
1 سال
.name
ریال1,470,000
1 سال
ریال1,470,000
1 سال
ریال1,470,000
1 سال
.tv
ریال4,200,000
1 سال
ریال4,200,000
1 سال
ریال4,200,000
1 سال
.asia
ریال2,128,000
1 سال
ریال2,128,000
1 سال
ریال2,128,000
1 سال
.co
ریال3,920,000
1 سال
ریال3,920,000
1 سال
ریال3,920,000
1 سال
.eu
ریال2,380,000
1 سال
ریال2,380,000
1 سال
ریال2,380,000
1 سال
.xyz
ریال1,848,000
1 سال
ریال1,848,000
1 سال
ریال1,848,000
1 سال
.it
ریال2,800,000
1 سال
ریال2,800,000
1 سال
ریال2,800,000
1 سال
.online
ریال5,670,000
1 سال
ریال5,670,000
1 سال
ریال5,670,000
1 سال
.site
ریال4,620,000
1 سال
ریال4,620,000
1 سال
ریال4,620,000
1 سال
.space
ریال3,360,000
1 سال
ریال3,360,000
1 سال
ریال3,360,000
1 سال
.pm
ریال1,960,000
1 سال
ریال1,960,000
1 سال
ریال1,960,000
1 سال
.email
ریال3,080,000
1 سال
ریال3,080,000
1 سال
ریال3,080,000
1 سال
.center
ریال3,080,000
1 سال
ریال3,080,000
1 سال
ریال3,080,000
1 سال
.domains
ریال4,620,000
1 سال
ریال4,620,000
1 سال
ریال4,620,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains