ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
ریال59,000
1 سال
N/A
ریال59,000
1 سال
.com
ریال400,000
1 سال
ریال400,000
1 سال
ریال400,000
1 سال
.net
ریال536,000
1 سال
ریال536,000
1 سال
ریال536,000
1 سال
.biz
ریال581,200
1 سال
ریال581,200
1 سال
ریال581,200
1 سال
.info
ریال560,000
1 سال
ریال560,000
1 سال
ریال560,000
1 سال
.org
ریال520,000
1 سال
ریال520,000
1 سال
ریال520,000
1 سال
.mobi
ریال700,000
1 سال
ریال700,000
1 سال
ریال700,000
1 سال
.name
ریال420,000
1 سال
ریال420,000
1 سال
ریال420,000
1 سال
.tv
ریال1,200,000
1 سال
ریال1,200,000
1 سال
ریال1,200,000
1 سال
.asia
ریال608,000
1 سال
ریال608,000
1 سال
ریال608,000
1 سال
.co
ریال1,120,000
1 سال
ریال1,120,000
1 سال
ریال1,120,000
1 سال
.eu
ریال680,000
1 سال
ریال680,000
1 سال
ریال680,000
1 سال
.xyz
ریال528,000
1 سال
ریال528,000
1 سال
ریال528,000
1 سال
.it
ریال800,000
1 سال
ریال800,000
1 سال
ریال800,000
1 سال
.online
ریال1,620,000
1 سال
ریال1,620,000
1 سال
ریال1,620,000
1 سال
.site
ریال1,320,000
1 سال
ریال1,320,000
1 سال
ریال1,320,000
1 سال
.space
ریال960,000
1 سال
ریال960,000
1 سال
ریال960,000
1 سال
.pm
ریال560,000
1 سال
ریال560,000
1 سال
ریال560,000
1 سال
.email
ریال880,000
1 سال
ریال880,000
1 سال
ریال880,000
1 سال
.center
ریال880,000
1 سال
ریال880,000
1 سال
ریال880,000
1 سال
.domains
ریال1,320,000
1 سال
ریال1,320,000
1 سال
ریال1,320,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains