فضای میزبانی به طور کامل SSD می باشد.

1/6 دوره پرداخت شامل گارانتی بازگشت وجه می باشد.
Disk 250 مگابایت
1% Complete
Traffic 50 گیگابایت ماهانه
15% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
CPU 1000 MHz
22% Complete
RAM 1000 Mb
22% Complete
EP 20
44% Complete
Other resource Not limited
100% Complete
Datacenter Iceland Green
100% Complete
PardisCDN بله
100% Complete
Server HP
100% Complete
4 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99.9
100% Complete
پرداخت ماهانه -
100% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 40000 تومان
11% Complete
پرداخت دو ساله 60000 تومان
10% Complete
پرداخت سه ساله 80000 تومان
10% Complete


پلان 250 قیمت از ریال1,250,000/yr
سفارش دهید
Disk 500 مگابایت
2% Complete
Traffic 60 گیگابایت ماهانه
18% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
CPU 1000 MHz
22% Complete
RAM 1000 Mb
22% Complete
EP 20
44% Complete
Other resource Not limited
100% Complete
Datacenter Iceland Green
100% Complete
PardisCDN بله
100% Complete
Server HP
100% Complete
4 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99.9
100% Complete
پرداخت ماهانه -
100% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه -
100% Complete
پرداخت سالانه 95000 تومان
27% Complete
پرداخت دو ساله 168000 تومان
30% Complete
پرداخت سه ساله 216000 تومان
28% Complete


پلان 500 قیمت از ریال800,000/6 mo
سفارش دهید
Disk 1000 مگابایت
5% Complete
Traffic 100 گیگابایت ماهانه
30% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
CPU 1500 MHz
33% Complete
RAM 1500 Mb
33% Complete
EP 20
44% Complete
Other resource Not limited
100% Complete
Datacenter Iceland Green
100% Complete
PardisCDN بله
100% Complete
Server HP
100% Complete
4 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99.9
100% Complete
پرداخت ماهانه -
100% Complete
پرداخت سه ماهه -
100% Complete
پرداخت شش ماهه 78000 تومان
19% Complete
پرداخت سالانه 144000 تومان
41% Complete
پرداخت دو ساله 244000 تومان
44% Complete
پرداخت سه ساله 300000 تومان
40% Complete


پلان 1000 قیمت از ریال1,250,000/6 mo
سفارش دهید
Disk 2500 مگابایت
12% Complete
Traffic 200 گیگابایت ماهانه
60% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
CPU 2000 MHz
44% Complete
RAM 1500 Mb
33% Complete
EP 25
55% Complete
Other resource Not limited
100% Complete
Datacenter Iceland Green
100% Complete
PardisCDN بله
100% Complete
Server HP
100% Complete
4 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99.9
100% Complete
پرداخت ماهانه -
100% Complete
پرداخت سه ماهه 40000 تومان
16% Complete
پرداخت شش ماهه 70000 تومان
17% Complete
پرداخت سالانه 120000 تومان
34% Complete
پرداخت دو ساله 190000 تومان
34% Complete
پرداخت سه ساله 240000 تومان
32% Complete


پلان 2500 قیمت از ریال7,500,000/3 mo
سفارش دهید
Disk 5000 مگابایت
25% Complete
Traffic 240 گیگابایت ماهانه
72% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
CPU 2500 MHz
55% Complete
RAM 2000 Mb
44% Complete
EP 25
55% Complete
Other resource Not limited
100% Complete
Datacenter Iceland Green
100% Complete
PardisCDN بله
100% Complete
Server HP
100% Complete
4 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99.9
100% Complete
پرداخت ماهانه -
100% Complete
پرداخت سه ماهه 50000 تومان
20% Complete
پرداخت شش ماهه 90000 تومان
22% Complete
پرداخت سالانه 150000 تومان
42% Complete
پرداخت دو ساله 220000 تومان
40% Complete
پرداخت سه ساله 290000 تومان
38% Complete


پلان 5000 قیمت از ریال450,000/mo
سفارش دهید
Disk 10000 مگابایت
50% Complete
Traffic 280 گیگابایت ماهانه
84% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
CPU 3500 MHz
77% Complete
RAM 3500 Mb
77% Complete
EP 35
77% Complete
Other resource Not limited
100% Complete
Datacenter Iceland Green
100% Complete
PardisCDN بله
100% Complete
Server HP
100% Complete
4 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99.9
100% Complete
پرداخت ماهانه 28000 تومان
40% Complete
پرداخت سه ماهه 80000 تومان
33% Complete
پرداخت شش ماهه 150000 تومان
37% Complete
پرداخت سالانه 250000 تومان
71% Complete
پرداخت دو ساله 350000 تومان
63% Complete
پرداخت سه ساله 550000 تومان
73% Complete


پلان 10000 قیمت از ریال550,000/mo
سفارش دهید
Disk 20000 مگابایت
100% Complete
Traffic 330 گیگابایت ماهانه
100% Complete
Cloud Technology بله
100% Complete
CPU 4500 MHz
100% Complete
RAM 4500 Mb
100% Complete
EP 45
100% Complete
Other resource Not limited
100% Complete
Datacenter Iceland Green
100% Complete
PardisCDN بله
100% Complete
Server HP
100% Complete
4 لایه امنیتی بله
100% Complete
Uptime 99.9
100% Complete
پرداخت ماهانه 35000 تومان
50% Complete
پرداخت سه ماهه 120000 تومان
50% Complete
پرداخت شش ماهه 200000 تومان
50% Complete
پرداخت سالانه 350000 تومان
100% Complete
پرداخت دو ساله 550000 تومان
100% Complete
پرداخت سه ساله 750000 تومان
100% Complete


پلان 20000 قیمت از ریال650,000/mo
سفارش دهید
همراه با هر پلن میباشد
  • R1Soft Backup + JetBackup
  • انتخاب ورژن PHP به دو طریق
  • LiteSpeed Webserver
  • دیتاسنتر آلمان