مشاهده توضیحات این سرویس ها :

http://pardishosting.net/host/reseller/reseller-linux.html
 • LH 01

  • 2 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 5 پنل تعداد هاست قابل میزبانی
  ریال150,000/mo
  سفارش دهید
 • LH 02

  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 10 پنل تعداد هاست قابل میزبانی
  ریال200,000/mo
  سفارش دهید
 • LH 03

  • 12 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 20 پنل تعداد هاست قابل میزبانی
  ریال300,000/mo
  سفارش دهید
 • LH 04

  • 25 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 40 پنل تعداد هاست قابل میزبانی
  ریال450,000/mo
  سفارش دهید
 • LH 05

  • 50 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 75 پنل تعداد هاست قابل میزبانی
  ریال650,000/mo
  سفارش دهید
 • LH 06

  • 100 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 150 پنل تعداد هاست قابل میزبانی
  ریال1,400,000/mo
  سفارش دهید
 • LH 07

  • 200 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 300 پنل تعداد هاست قابل میزبانی
  ریال2,400,000/mo
  سفارش دهید