مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Cpanel license : Dedicated Server - لایسنس سی پنل برای سرور اختصاصی

Cpanel License: VPS license - لایسنس سی پنل برای سرور مجازی

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.152.38.154) وارد شده است.