مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Cpanel license : Dedicated Server - لایسنس سی پنل برای سرور اختصاصی

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.235.55.253) وارد شده است.