مشاهده توضیحات این سرویس ها :

http://pardishosting.net/host/linux-host/cheap-hosting.html
Host 10GB
33% Complete
BW 100GB
33% Complete
پلان 10 گیگ قیمت از ریال140,000/mo
سفارش دهید
Host 20GB
66% Complete
BW 200GB
66% Complete
پلان 20 گیگ قیمت از ریال280,000/mo
سفارش دهید
Host 30GB
100% Complete
BW 300GB
100% Complete
پلان 30 گیگ قیمت از ریال420,000/mo
سفارش دهید