دوباره بهار و دوباره تخفیف هایی که به یمن این آغاز دوباره شرکتهای مختلف ارائه می کنند تا آغاز سال با شیرینی و حلاوت تکرار نشدنی برای مشتریان همراه باشد
که پردیس هاستینگ نیز از این اتفاق میمون غافل نمانده و بر رسم سالیانه خود تخفیف متفاوتی را برای مشتریان جدید و مشتریان فعلی خود نظر گرفته است.
در این تخفیف در نظر گرفته شده ، هر کاربری به ازای 100 هزار تومان شارژ نقدی ، می تواند از 30 هزار تومان شارژ هدیه بهره ببرد که با توجه به بررسی های صورت گرفته ، تخفیفی بی نظیر در بین شرکتهای هاستینگ می باشد .
مستحضر هستید که شرکتهای همکار ، بر روی سرویس ها تخفیف گذاشته اند و سرویس های خاص را شامل این تخفیف کرده اند ولی پردیس هاستینگ مستقیما پرداخت شما را شامل تخفیف می کند که شما میتوانید از این شارژ برای هر سرویسی که مایل هستید استفاده کنید.
برای استفاده از شارژ هدیه برای خرید هاست و ثبت دامنه و خرید سرور مجازی و اختصاصی از پردیس هاستینگ ، پس از شارژ پنل خود ، به بخش مالی تیکت بزنید تا به میزان شارژ شده و به ازای هر 100 هزار تومان پنل شما 30 هزار تومان شارژ اضافی شود. به طور مثال در این جشنواره ، شما باا پرداخت 1 میلیون تومان می توانید از 300 هزار تومان شارژ هدیه بهره ببرید.


Saturday, March 18, 2017« برگشت